BLOG

thức ăn cho bê
Xu hướng hợp tác

Continental Rollo Mixer® cho thức ăn bê chất lượng 10 tấn/mẻ | Máy trộn mật đường

Giới thiệu Máy trộn Continental Rollo Năm 1960, D. Coyne Callaghan ở Wisconsin đã phát triển máy trộn trống Rollo-Mixer® đầu tiên để trộn thức ăn sữa với mật đường lỏng. Với những nâng cấp và lặp lại liên tục, sáu máy trộn/máy phun trống quay hiện đã được phát triển. Cải tiến liên tục, cam kết về sự xuất sắc và chuyên môn trực tiếp cho phép khách hàng duy trì hiệu suất chất lượng cao nhất

Đọc thêm "
viVI
Di chuyển hàng Đầu

Nói chuyện với các chuyên gia của chúng tôi ngay bây giờ!

Không tìm thấy những gì bạn muốn?

Nói chuyện trực tiếp với Giám đốc của chúng tôi!

Kính gửi Giám đốc bán hàng của chúng tôi: +8613868827095

Kính gửi Tổng Giám đốc: [email protected]